Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterių aptarnaujamų įstaigų sąrašas

Buhalterės
pavardė, vardas
Aptarnaujama įstaiga
Genovaitė Bertašienė Skyriaus vedėja
Mockienė Birutė „Saulės“ gimnazija
Abrutienė Rita Platelių gimnazija Platelių meno mokykla
Jonušienė Regina Alsėdžių  Stanislovo Narutavičiaus gimnazija
Rimkienė Virgina Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija, Žemaičių Kalvarijos kultūros centras
Šauklienė Rima Kulių gimnazija, Kulių kultūros centras
Šleinienė Dainora ( pavaduotoja) „Ryto“  pagrindinė mokykla
Juškienė Bronė Senamiesčio mokykla
Kaulienė Elena Šateikių pagrindinė mokykla, Šateikių kultūros centras
Ročienė Marytė Babrungo progimnazija  Ryto  pagrindinė mokykla
Kaulienė Edita Akademiko Adolfo Jucio progimnazija, Vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla
Pupšienė Danutė Didvyčių daugiafunkcis centras; Prūsalių mokykla darželis Žlibinų kultūros centras
Armalienė Vaida Lopšelis – darželis „Rūtelė“
Krolienė Nijolė Lopšelis – darželis „Pasaka“
Liupkevičienė Daiva Lopšelis – darželis „Raudonkepuraitė“
Mažeikienė Rasa Lopšelis – darželis „Nykštukas“ Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla
Žilinskienė Alma Lopšelis – darželis „Vyturėlis“
Kazragienė Saulutė Lopšelis – darželis „Saulutė“
Virkšienė Dovilė Alsėdžių darželis, Platelių UDC
Šipalienė Diana Plungės Mykolo Oginskio meno mokykla
Adomavičienė Lina Plungės specialiojo ugdymo centras
Šlepetytė Akvilė Plungės kultūros centras
Maslauskienė Rasa Viešoji biblioteka
Rimeikytė Danutė Žemaičių dailės muziejus Turizmo informacinis centras
Burbienė Dalia Visuomenės  sveikatos  biuras, Viešoji biblioteka; Specialiojo ugdymo centras
Šlyžienė Laima Sporto ir rekreacijos centras
Vaičiulienė Laimutė Socialinių paslaugų centras
Žalimienė Raselė Krizių centras, Socialinių paslaugų centras
Grikštaitė Asta (pavaduotoja) Priešgaisrinės apsaugos tarnyba
Žlibinienė Nijolė Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras Senamiesčio mokykla