Menu Close

Konkursas logopedo pareigoms užimti

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras skelbia konkursą logopedo (0,2 etatui) pareigoms užimti (8 val. per sav.) nuo 2018 m. spalio mėn. 1 d.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
Ne mažesnis nei 3 metų darbo patirtis mokykloje;
Žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, Lietuvos specialiojo ugdymo sistemos išmanymas;
Išmanyti kalbos vertinimo metodikas, gebėti jas taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
Pretendentų privalumai:

Projektinė veikla;
Gebėjimas teikti specialiąją pedagoginę pagalbą kalbos ir kalbėjimo problemų turintiems vaikams;
Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant prevencines programas;
Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko (mokinio) problemas.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą;
Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
Ankstesnių darbdavių rekomendacijas (privalumas);
Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba el. paštu sekretore@suaugplunge.lt

Dokumentų originalai pateikiami atvykus į atranką.

Dokumentai priimami Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre, adresu V. Mačernio g. 29, Plungė, 201 kabinete, nuo 8.00 val. iki 17.00 val., iki 2018 m. rugsėjo 24 d.

Telefonas pasiteirauti 8-448-72394, 868735027 arba 868471201.

Skip to content