Menu Close

Konkursas psichologo pareigoms užimti

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras skelbia konkursą psichologo (1 etatui) pareigoms užimti (40 val. per sav.) nuo 2018 m. spalio mėn. 1 d.

Atrankos būdas – pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Psichologo profesinė kvalifikacija – psichologijos magistro laipsnis (studijų apimtis – ne mažesnė nei 240 kreditų) ar jam prilygstanti profesinė kvalifikacija (ne trumpesnių nei 5 metų nuosekliųjų studijų);
Kvalifikacijos tobulinimas pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo, vaikų konsultavimo, psichologinio pažinimo ir įvertinimo, specialiųjų poreikių nustatymo bei priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei klausimais.
Žinojimas ir gebėjimas taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichologinės pagalbos teikimą bei specialųjį ugdymą, Lietuvos psichologinės pagalbos ir specialiojo ugdymo sistemų išmanymas;
Išmanymas ir gebėjimas taikyti intelekto vertinimo metodiką WISC- III atliekant asmens psichologinį įvertinimą;
Ne mažesnis kaip 3 metų psichologijos darbo stažas;
Pretendentų privalumai:

Grupių vedimo įgūdžiai;
Projektinė veikla;
Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, konsultuoti tėvus;
Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant prevencines programas;
Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
Gerai mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
Gyvenimo aprašymą;
Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją;
Ankstesnių darbdavių rekomendacijas (privalumas);
Savo įsivaizduojamos veiklos programą;
Kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimų kopijas.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba el. paštu sekretore@suaugplunge.lt

Dokumentų originalai pateikiami atvykus į atranką.

Dokumentai priimami Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre, adresu V. Mačernio g. 29, Plungė, 201 kabinete, nuo 8.00 val. iki 17.00 val., iki 2018 m. rugsėjo 24 d.

Telefonas pasiteirauti 8-448-72394, 868735027 arba 868471201.

Skip to content