Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus darbuotojų kontaktai

Galvanauskienė Laima
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja
laimagalvanauskiene@plungespspc.lt,  

Vida Mylimienė  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyr. specialistė metodinei veiklai vidamylimiene@plungespspc.lt
861134894 ir 844852038