Trečiojo amžiaus universiteto veiklos tikslas – padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos saviraiškai, veiklumui, aktyviam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą atsižvelgiant į jų poreikius ir galimybes.

Papildomą informaciją apie Plungės trečiojo amžiaus universitetą gali suteikti universiteto veiklos koordinatorė, vyr. specialistė metodinei veiklai Vida Mylimienė tel.:8 448 52038.