Menu Close

Nuotolinio mokymo mokytojo vadovas – ES finansuojamo projekto rezultatas.

Projektas „Nuotolinio mokymo mokytojo tobulėjimo kelias“, finansuojamas ES programos Erasmus +, siekė suteikti pedagogams aiškią ir informatyvią medžiagą bei instrumentus, kurie gali padėti jiems tobulinti savo darbą naudojantis naujomis švietimo technologijomis.

Šis vadovas, kaip vienas iš galutinių projekto rezultatų, apima išsamų žinyną ir patarimus mentoriams, kurie rengia mokymus čia nagrinėjamomis temomis. Bendras mokytojų rengimo planas susideda iš 7 skyrių. Kiekviename iš jų siūloma 10 valandų mokymo medžiaga. Viso yra 70 valandų aukštos kokybės mokomosios medžiagos, surinktos ir sudėtos į vieną knygą. Programos temos apima tokius dalykus kaip mokinių motyvacija, laiko valdymas, nuotolinio mokymo(si) platformos ir internetinė komunikacija. Kiekviename programos skyriuje pateikiamos teorinės ir praktinės žinios, mokymo scenarijus, pratybos ir visa reikalinga medžiaga, suteikianti puikią galimybę lengvai ir efektyviai organizuoti tokius mokymus.

Nuotolinio mokymo mokytojo vadovas 

Skip to content