Biologijos mokytojų dalyvavimas pasitarime (2020 – 10 – 09) 

Fizikos mokytojų dalyvavimas pasitarime (2020 – 10 – 09)

Chemijos mokytojų dalyvavimas pasitarime (2020 – 10 – 09)

Tikybos mokytojų dalyvavimas paskaitoje (2020 – 09 – 30)

Geografijos mokytojų apskrito stalo diskusija (2020 – 09 – 10)

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė išvyka (2020-06-23)

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio nuotolinio vaizdo pasitarimas  (2020-06-17)

Pažyma apie vaikų paruošimą konkursui „Susipažinkime su virusu Covid – 19, bet nedraugaukime…“

Tikybos mokytojų metodinė išvyka (2020-06-12)

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas (2020-06-10)

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio nuotolinio vaizdo pasitarimas (2020-06-08)

,,Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymo iššūkiai ir galimybės“ (2020 – 05 – 14)

,,Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymo iššūkiai ir galimybės“ (2020 – 05 – 07)

Muzikos mokytojų dalyvavimas vaizdo pasitarime (2020 – 05 – 12)

Tikybos mokytojų dalyvavimas vaizdo pasitarime (2020 – 05 – 08)

Dailės ir technologijų mokytojų dalyvavimas vaizdo paskaitoje (2020 – 05 – 07)

„Psichikos sveikatos stiprinimas: nuo ko pradėti?“ (2020-05-06)

Istorijos mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020-05-05)

Muzikos mokytojų dalyvavimas vaizdo paskaitoje ,,Vaikų, turinčiu specialiųjų poreikių, nuotolinis muzikinis ugdymas“ (2020 – 05 – 04)

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020-04-29)

Dėl logopedų dalyvavimo vaizdo paskaitoje „Metodinės priemonės NYKŠTUKŲ NUOTYKIAI“ garsų [s]-[š] diferencijavimui“ pristatymas“ (2020-04-29)

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020-04-27)

Dėl dalyvavimo vaizdo paskaitoje „Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos“ (2020-04-17)

Biologijos mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020 – 04 – 21)

Fizikos mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020 – 04 – 20)

Metodinių būrelių pirmininkų dalyvavimas vaizdo pasitarime ,,Nuotolinio mokymo(-si) iššūkiai ir patirtys“ (2020 – 04 – 07)

Informacinių technologijų mokytojų dalyvavimas vaizdo pasitarime ,,Iššūkiai ir patirtys dirbant nuotoliniu būdu“ (2020 – 04 – 14)

,,Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui „LearningApps.org“ „Web 2.0“ programą“ (2020 – 04 – 06)

,,Pirmosios savaitės iššūkiai ir patirtys dirbant nuotoliniu būdu“ (2020 – 04 – 03)

Iššūkiai ir patirtys ruošiantis nuotoliniam mokymo(si)“ (2020 – 03 – 27)

Viktorina ,,Saugus internetas“ (2020 – 02 – 26)

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 02 – 26).

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 01 – 31).

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 01 – 24)

Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 01 -11)

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 01 – 08)

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas (2019 – 12 – 04)

Respublikinėje vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventėje – konkurse ,,Mados blykstė 2019“ kolekcijas mokinimas padėjo paruošti mokytojai (2019 – 11 – 15)

Konferencijoje ,,Kūrybiška ugdymo(-si) aplinka – vaikų saviraiškos atspindys“ mokytojai skaitė pranešimus (2019 – 11 – 15)

Respublikinė vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventė – konkursas, moksleivių dizaino darbų ir piešinių „Žemaitiški atspindžiai“ – „Korkem žemaitėška….“ paroda (2019 – 11 – 15)

Pradinių klasių mokytojų metodinė išvyka ,,Pamoka netradicinėje aplinkoje“ (2019 – 11 – 13)

Rusų kalbos mokytojų apskrito stalo diskusija (2019-11 – 13)

Dailės ir technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019 – 11 – 06)

Atvira pamoka. Laboratorinis darbas „Jėgų matavimo prietaisas“. „Dinamometro gradavimas“ (2019 – 11 – 08)

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019-10 – 30)

Biologijos, chemijos ir fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019-10 – 29)

Mokytojai parodoje ,,Menų mozaika“ eksponavo savo ir moksleivių darbus (2019 – 10 – 29)

Mokytojai seminare – kūrybinėse dirbtuvėse ,,Menų mozaika“ skaitė pranešimus (2019 – 10 – 29)

Mokytojai dalyvavo kūrybinių darbų parodoje ,,Menų mozaika“ (2019 – 10 – 29)

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas (2019 – 10 – 09)

IT mokytojų metodinis pasitarimas (2019 – 10 – 03)

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas (2019-10-08)
Istorijos mokytojų metodinė išvyka (2019-10-08)

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019-10-07)

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019-09-24)

Dėl užsiėmimų vedimo seminare-praktikume „Metodų, padedančių stiprinti vaikų psichinę sveikatą, mugė“ (2019-05-30)

Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas 2019 – 09 – 26

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 2019 – 09 – 10

Steigiamasis karjeros ugdymui pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 2019-09-06