Menu Close

Rajono ugdymo įstaigų vadovai tobulino kompetencijas

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindamos projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, vykdo bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo turinio atnaujinimą. Ugdymo turinio atnaujinimui ruošiasi ir Plungės rajono švietimo įstaigos: mokytojai, mokyklų vadovai, Švietimo ir sporto skyriaus specialistai aktyviai dalyvauja mokymuose, diskusijose. 

Birželio 6 d. Plungės ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai, Švietimo ir sporto skyriaus specialistai dalyvavo ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Vadybinių kompetencijų tobulinimas geros mokyklos link“ seminare ,,Kompetencijomis grįstas ugdymas pamokoje“. Mokymų metu Šiaulių universiteto, Edukologijos instituto profesorė, Dr. Aušra Kazlauskienė akcentavo, kad ugdymo tikslas turi būti nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į kompetencijas. Ugdymo procese žinios neturėtų užgožti mokinio asmenybės. Seminaro metu buvo pasidalinta įvairių mokomųjų dalykų pamokos uždavinių formuluotėmis, demonstruojami pavyzdžiai, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę ugdymo procese tiek plėtojant pamoką, tiek vertinant, tiek suteikiant grįžtamąjį ryšį. Lektorė seminaro metu atliepė ir įtraukiojo ugdymo principus. 

Skip to content