Menu Close

Savivaldybių bendradarbiavimo renginio, vykusio 2018-10-29 Plungės viešojoje bibliotekoje, REFLEKSIJA

2018 m. spalio 29 d. į Plungę susirinko Lietuvos ir ESF projekto Lyderių laikas 3 ( toliau LL3) dalyviai – Palangos, Plungės rajono, Rietavo ir Šilalės rajono savivaldybių komandos. Bendradarbiavimo renginys vyko netradicinėje aplinkoje – buvusios Oginskių dvaro laikrodinės ir oranžerijos renovuotose patalpose įsikūrusioje Plungės savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Atvyko dauguma kūrybinių komandų narių (45) ir kviestiniai svečiai – projekto vadovė Rasa Šnipienė, ŠMM regioninės politikos analizės skyriaus specialistė Regina Pocienė, Plungės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Rimeikis, LL3 projekto konsultantas Audrius Matiukas, konsultantė Sigita Jonaitienė.

Susitikimo pradžioje prisiminti susitarimai dėl projekto tikslų ir siekiamo rezultato – pamatuojamo pokyčio savivaldybių ugdymo įstaigose. Po to žaismingas komandų prisistatymas padėjo sukurti draugišką renginio mikroklimatą. Vėliau kiekvienos kūrybinės komandos prisistatymuose buvo kitoms komandoms įdomios informacijos. Visos komandos nusiteikusios parengti rekomendacijas projekto metu vykdomų veiklų tvarumui užtikrinti. Komandų mokymasis nuo projekto starto vyko nevienodu tempu – daugiausiai konsultacijų (7) turėjusi Rietavo savivaldybės komanda į susitikimą atvyko su jau paruoštu pokyčio įgyvendinimo ugdymo įstaigose modeliu, kitos komandos – išsigryninusios pokyčių kryptis ir temas. Savivaldybių pokyčio projektų temos yra:

Palangos savivaldybės – „Mokymasis kartu – naujos galimybės vaiko sėkmei“;

Plungės rajono savivaldybės – „Įtrauki ir emociškai saugi ugdymosi aplinka įstaigos bendruomenei“;

Rietavo savivaldybės – „Aktyvaus mokymo/si akademija“ (RAMA);

Šilalės rajono savivaldybės – „Mokymosi pamokoje planavimas: struktūra, metodai, užduotys“.

Refleksijos metu ir atsakydami į anketos klausimus dalyviai pažymėjo svarbiausius renginio privalumus – tai kitų komandų temos ir įžvalgos, pateikti pavyzdžiai. Dalyviai sužinojo iškeltų problemų sprendimo būdus, įsitikino, kad turi panašias problemas, bet randa skirtingus kelius sprendimui. Kolegų mintys, patirtys, galvojant apie ateities mokyklą projekto dalyviams yra svarbios. Komandos domėjosi kokiu būdu kiti pasirinko, išgrynino temą, o diskusijų apie pokyčių projektus metu užduodami klausimai padėjo komandoms geriau suvokti į kuriuos rajono švietimo situacijos aspektus nebuvo atsižvelgta. Palangos ir Rietavo savivaldybių mokyklų metodinės veiklos pavyzdžiai visiems dalyviams buvo nauja ir įdomi galimybė šią sritį tobulinti savo įstaigose. Svarbios buvo ir konsultanto Audriaus Matiuko įžvalgos apie sėkminguosius – tokiais tampa tie, kurie geba susitarti. Su šia nuostata dalyviai užbaigė darbinę renginio dalį. Dėkojame Plungės viešosios bibliotekos direktorei Violetai Skierienei, kuri, pasibaigus diskusijoms, pristatė Plungės bibliotekos išskirtinumą kitų šalies bibliotekų tarpe, papasakojo įdomių istorijų, nutikimų įgyvendinant bibliotekos vykdomus projektus, vedžiojo klaidžiais laiptais po patalpas ir leido „viena akimi“ pažvelgti į po šiuo stogu sukauptus lobius. Edukacinės dalies dalyviai, turėjo galimybę susipažinti su bibliotekos Bokšto salėje atidaryta metalo plastikos kūrėjo Vytauto Mockaičio (1958-2011) darbų paroda. Projekto LL3 antro srauto keturioms savivaldybėms renginys buvo pilnas įvairiapusio bendradarbiavimo ir nuteikė sėkmei kituose projekto etapuose.

Projekto ,,Lyderių laikas 3“ kuratorė Anelė Raugienė

Skip to content