Menu Close

Pažymos

Dėl dalyvavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarime „Gerosios patirties sklaida“ (2024-02-26) MP-24

Dėl IV gimnazijos klasių mokinių kalbinio praktikumo „Pasiruošk anglų kalbos egzamino kalbėjimui be streso“ organizavimo (2024-02-26) MP-23

Dėl respublikinio būrių rikiuotės konkurso, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti organizavimo (2024-02-23) MP-20

Pažyma dėl dalyvavimo informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarime (2024-02-21)

Pažyma dėl dalyvavimo muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarime (2024-02-19)

Pažyma dėl dalyvavimo geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarime (2024-02-13)

Pažyma dėl dalyvavimo mokyklų psichologų metodinio būrelio pasitarime (2024-02-01)

Pažyma dėl dalyvavimo respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Žiemos džiaugsmai“ (2024-01-30) MP-14

Pažyma dėl dalyvavimo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų) STEAM projekte „Lesyklėlė alkanam paukšteliui“ (2024-01-30) MP-15

Pažyma dėl dalyvavimo Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projekte skirtame tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti „Žib žibintai“ (2023-11-20 – 2024-01-19) MP-10

Pažyma dėl dalyvavimo istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarime (2024-01-22) MP-9

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021 – 03 – 03)

Mokyklų bibliotekininkių metodinio būrelio pasitarimas (2021 -03 – 10)

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021-03-16)

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021 – 02 – 11)

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021 – 02 – 10)

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021 – 03 – 01)

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021 – 02 – 08)

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021 – 02 – 01)

Dėl dalyvavimo paskaitoje „Vaikų antsvorio psichologinės priežastys“ (2021-02-15)

Dėl dalyvavimo paskaitoje „Psichologinis kūno vaizdo priėmimas paauglystėje“ (2021-02-11)

12 kl. mokinių anglų kalbos praktikumas ( 2021-02-15)

Nuotolinė atvira veikla „Žaidimo metodas logopedo ir specialiojo pedagogo praktikoje“ (2021-01-20)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų steigamojo metodinio būrelio susirinkimas (2021-01-26)

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas „Nuotolinio darbo iššūkiai“ (2021-01-28)

Istorijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021-01-14)

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas (2021-02-03)

Biologijos mokytojų praktiniai mokymai „Microsoft Teams“ įrankiai mokytojams: valdykite savo klasę“ (2020 – 01 – 27).

Emocijų atpažinimas ir išraiškos valdymas” (2021 – 12, 19 ir 26)

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021 – 01 – 22)

Biologijos mokytojų praktiniai mokymai „Microsoft Teams“ įrankiai mokytojams: valdykite savo klasę“ (2020 – 01 – 27).

Paskaita ,,Emocijų atpažinimas ir išraiškos valdymas” (2021 – 12, 19 ir 26)

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021 – 01 – 22)

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2021 – 01 – 14)

Fizikos mokytojų metodinis pasitarimas (2021 – 01 – 13)

Rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas (2020 – 09 – 30)

DĖL FIZIKOS MOKYTOJŲ DALYVAVIMO VAIZDO PASITARIME – DISKUSIJOJE

DĖL GEOGRAFUOS MOKYTOJŲ DALYVAVIMO VAIZDO PASITARIME – DISKUSIJOJE

Dėl informacinių technologijų mokytojų dalyvavimo vaizdo pasitarime – diskusijoje

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020-11-18)

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020-11-18)

Nuotolinis ugdymas – nuo uždavinio iki refleksijos, gamtos ir socialinių mokslų pamokose“ (2020 – 10 – 28)

Muzikos mokytojų vaizdo pasitarimas (2020 – 11 – 05)

Dailės ir technologijų mokytojų nuotolinio vaizdo pasitarimas (2020 – 10– 28)

Informacinių technologijų mokytojų vaizdo paskaita ,,Microsoft Teams“ panaudojimo galimybės ugdymo procese“  (2020 – 11 – 03)

Informacinių technologijų mokytojų dalyvavimas vaizdo pasitarime (2020 – 10 – 12)

Biologijos mokytojų dalyvavimas pasitarime (2020 – 10 – 09) 

Fizikos mokytojų dalyvavimas pasitarime (2020 – 10 – 09)

Chemijos mokytojų dalyvavimas pasitarime (2020 – 10 – 09)

Tikybos mokytojų dalyvavimas paskaitoje (2020 – 09 – 30)

Geografijos mokytojų apskrito stalo diskusija (2020 – 09 – 10)

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė išvyka (2020-06-23)

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio nuotolinio vaizdo pasitarimas  (2020-06-17)

Pažyma apie vaikų paruošimą konkursui „Susipažinkime su virusu Covid – 19, bet nedraugaukime…“

Tikybos mokytojų metodinė išvyka (2020-06-12)

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas (2020-06-10)

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio nuotolinio vaizdo pasitarimas (2020-06-08)

,,Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymo iššūkiai ir galimybės“ (2020 – 05 – 14)

,,Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdymo iššūkiai ir galimybės“ (2020 – 05 – 07)

Muzikos mokytojų dalyvavimas vaizdo pasitarime (2020 – 05 – 12)

Tikybos mokytojų dalyvavimas vaizdo pasitarime (2020 – 05 – 08)

Dailės ir technologijų mokytojų dalyvavimas vaizdo paskaitoje (2020 – 05 – 07)

„Psichikos sveikatos stiprinimas: nuo ko pradėti?“ (2020-05-06)

Istorijos mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020-05-05)

Muzikos mokytojų dalyvavimas vaizdo paskaitoje ,,Vaikų, turinčiu specialiųjų poreikių, nuotolinis muzikinis ugdymas“ (2020 – 05 – 04)

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020-04-29)

Dėl logopedų dalyvavimo vaizdo paskaitoje „Metodinės priemonės NYKŠTUKŲ NUOTYKIAI“ garsų [s]-[š] diferencijavimui“ pristatymas“ (2020-04-29)

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020-04-27)

Dėl dalyvavimo vaizdo paskaitoje „Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos“ (2020-04-17)

Biologijos mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020 – 04 – 21)

Fizikos mokytojų metodinio būrelio vaizdo pasitarimas (2020 – 04 – 20)

Metodinių būrelių pirmininkų dalyvavimas vaizdo pasitarime ,,Nuotolinio mokymo(-si) iššūkiai ir patirtys“ (2020 – 04 – 07)

Informacinių technologijų mokytojų dalyvavimas vaizdo pasitarime ,,Iššūkiai ir patirtys dirbant nuotoliniu būdu“ (2020 – 04 – 14)

,,Skaitmeninės priemonės nuotoliniam mokymui „LearningApps.org“ „Web 2.0“ programą“ (2020 – 04 – 06)

,,Pirmosios savaitės iššūkiai ir patirtys dirbant nuotoliniu būdu“ (2020 – 04 – 03)

Iššūkiai ir patirtys ruošiantis nuotoliniam mokymo(si)“ (2020 – 03 – 27)

Viktorina ,,Saugus internetas“ (2020 – 02 – 26)

Informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 02 – 26).

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 01 – 31).

Biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 01 – 24)

Chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 01 -11)

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2020 – 01 – 08)

Psichologų metodinio būrelio pasitarimas (2019 – 12 – 04)

Respublikinėje vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventėje – konkurse ,,Mados blykstė 2019“ kolekcijas mokinimas padėjo paruošti mokytojai (2019 – 11 – 15)

Konferencijoje ,,Kūrybiška ugdymo(-si) aplinka – vaikų saviraiškos atspindys“ mokytojai skaitė pranešimus (2019 – 11 – 15)

Respublikinė vaikų ir jaunimo alternatyvios mados šventė – konkursas, moksleivių dizaino darbų ir piešinių „Žemaitiški atspindžiai“ – „Korkem žemaitėška….“ paroda (2019 – 11 – 15)

Pradinių klasių mokytojų metodinė išvyka ,,Pamoka netradicinėje aplinkoje” (2019 – 11 – 13)

Rusų kalbos mokytojų apskrito stalo diskusija (2019-11 – 13)

Dailės ir technologijų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019 – 11 – 06)

Atvira pamoka. Laboratorinis darbas „Jėgų matavimo prietaisas“. „Dinamometro gradavimas“ (2019 – 11 – 08)

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019-10 – 30)

Biologijos, chemijos ir fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019-10 – 29)

Mokytojai parodoje ,,Menų mozaika“ eksponavo savo ir moksleivių darbus (2019 – 10 – 29)

Mokytojai seminare – kūrybinėse dirbtuvėse ,,Menų mozaika“ skaitė pranešimus (2019 – 10 – 29)

Mokytojai dalyvavo kūrybinių darbų parodoje ,,Menų mozaika“ (2019 – 10 – 29)

Muzikos mokytojų metodinis pasitarimas (2019 – 10 – 09)

IT mokytojų metodinis pasitarimas (2019 – 10 – 03)

Socialinių pedagogų metodinio būrelio pasitarimas (2019-10-08)
Istorijos mokytojų metodinė išvyka (2019-10-08)

Fizinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019-10-07)

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas (2019-09-24)

Dėl užsiėmimų vedimo seminare-praktikume „Metodų, padedančių stiprinti vaikų psichinę sveikatą, mugė“ (2019-05-30)

Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas 2019 – 09 – 26

Tikybos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 2019 – 09 – 10

Steigiamasis karjeros ugdymui pedagogų metodinio būrelio pasitarimas 2019-09-06

Skip to content