Menu Close

Patarimai

specialistams, pedagogams ir tėvam

LOGOPEDO PATARIMAI-

Būdvardžiai, kai du skiemenys uždaros struktūros (1)

Dviskiemeniai daiktavardžiai, kai vienas skiemuo uždaras

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kai vienas skiemuo uždaras

Mažieji skaito frazes 1

Mažieji skaito frazes 2

Mažieji skaito frazes 3

Mažieji skaito frazes 4

Mažieji skaito frazes 5

Mažieji skaito frazes 6

Virtualus kūrybinis konkursas (COVID – 19)

Vaikams apie virusą

Garsas R , atviri skiemenys+žodžiai

Kaip ugdyti taisyklingą vaiko kalbą

Kalbinė analizė – mokiniams

BITĖS pamoka

LAPĖS pamoka

PELĖS pamoka

Raidės – balsės, garsai – balsiai

Balsių fonavimas

Ž-Dž

Č-Dž

Būvardžių kaitymas

Garsas S

DVI ar DU

Foneminė klausa

Vaiko kalbos raida

JIS ar JI?

Jūratės testai

Kad matematika nebūtų sunki…

Rankelės ir rašiklio draugystė

Kada tėvams kreiptis į logopedą?

Daiktavardžių kaitymas

Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai

Kalbos ir klausos dėmesio lavinimas

Kas yra liežuvio pasaitėlis?

„Kitokie” daiktavardžiai (vyr. g. -uo)

„Kitokie” daiktavardžiai (mot. g. -is)

Kur girdi garsą L?

T-D diferencijavimas

S-Š diferencijavimas skiemenyse, žodžiuose

Logopedinio vertinimo aspektai

Mokomės su vėžliuku

Priedai. Žaidžiame su vėžliuku

Vaikas taria priebalsius. I dalis

Vaikas taria priebalsius. II dalis

Vaikas taria priebalsius. III dalis

Rankelės žaidžia…

Slapukai

Smulkioji motorika ir kalba

Smulkiosios motorikos lavinimas

Vaiko kalbos skatinimas šeimoje

28 žaidimai smulkiajai motorikai lavinti

SPECIALIOJO PEDAGOGO PATARIMAI

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vertinimo gairės

Sudėtis ir atimtis 10 ribose „Virusas”

Apibendrinančios sąvokos

Ar mokyti ikimokyklinuką skaityti?

Autizmas. 10 patarimų

Didesnis – mažesnis

Ką turi žinoti ir mokėti būsimas pirmokas?

Orientacijos erdvėje lavinimas

Orientacijos laike lavinimas

Matematikos negalių požymiai

Padėkime vaikui išmokti skaityti

Paskaičiuokim!

Kuris vienas netinka?

Paskaitykim!

Skaitymo ir rašymo sunkumai

Skaitymo motyvacijos skatinimas

Smulkiosios motorikos įtaka vaiko brandai

Žiemužėlė

Specialiojo pedagogo ir logopedo pagalba, atliekant teksto suvokimo užduotis

Mintinio skaičiavimo lavinimas (100 ribose)

Sunkus – lengvas

Tėveliams apie mokykloje teikiamą specialiąją pagalbą

Vienas nereikalingas

Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos

Lietuvių kalbos užduočių 5 kl. pritaikymo ir individualizavimo galimybės

Specialiųjų ugdymosi poreikių kriterijai ir jų paaiškinimas

Ugdymo programos

I – IV klasių mokinių, turinčių vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, matematikos ugdymas

PSICHOLOGO PATARIMAI

Mamos ir sūnūs

Abstraktaus mąstymo svarba

Apie vaiko brandumą mokyklai

Apsaugokime vaikus

Hiperaktyvumas

Patyčios

KITI PATARIMAI

Aš ir tu – tai du!

Išvyka (Š – Č)

Kai braškės ryškiai mėlynos

Kai vaikas elgiasi agresyviai

Kaip vaikas mokosi agresyvaus elgesio?

Kaip valdyti pyktį ir agresiją?

Atsakyk į klausimą pilnu sakiniu!

Žodžiai, atsakantys į klausimą ką? (2 kl.)

Kokių įgūdžių turi turėti vaikas?

Patarimai penktokų tėvams

Skatinkime vaikus skaityti

Mano vaikas kairiarankis

Padėk bitutei (S-Z)

Padėk sekliui (S-C)

Palenktyniaukime (Š-Ž)

Pasiūlymai vaikams

Pirmokų tėvams

Profesijos pasirinkimas

Ruošiamės į mokyklą

„Sėskis. Du!”

Tėvų auklėjimo stilių poveikis vaiko asmenybės formavimuisi

Vaikai ir informacinės technologijos. Kur riba?

Individualizuotos programos rengimo paaiškinimai

Kaip rengti pritaikytą programą?

Mokymosi stiliaus testas

Prevencinės programos darbui su vaikais

Pritaikytos programos

Pritaikytos programos pavyzdys

Pritaikytos programos įsisavinimo vertinimas

Specialiosios mokymo priemonės, skirtos specialiųjų ugdymo poreikių turinčių vaikų ugdymui

Vaiko raidos orientyrai: 2-3 metai

Vaiko raidos orientyrai: 3-4 metai

Vaiko raidos orientyrai: 4-5 metai

Vaiko raidos orientyrai: 5-6 metai

 

 

 

Skip to content