Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro administracijos kontaktai

Vida Mylimienė
L.e.p Direktorė

vidamylimiene@plungespspc.lt
direktorius@plungespspc.lt, +370 671 60903, 8-448-72394

Galvanauskienė Laima
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja

laimagalvanauskiene@plungespspc.lt, 8 611 34894, 8 448 52038

Bertašienė Genovaitė
Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

genovaitebertasiene@plungespspc.lt, 8-448-59058

Karalienė Jūratė
Pedagoginės psichologinės tarnybos vedėja

ppt@plungespspc.lt, +370 684 71201, 8-448-59061

Norkevičius Romas
Ūkio dalies vedėjas
romasnorkevicius@plungespspc.lt, 8-448-72394

Kripienė Adelė
Raštinės vedėja
info@plungespspc.lt, 8-448-72394