Patvirtinta
Plungės paslaugų ir švietimo centro direktoriaus
2018 m. rugsėjo 03d. įsakymu Nr.V1-66

Plungės paslaugų ir švietimo centro valdymo struktūros schema