Patvirtinta
Plungės paslaugų ir švietimo centro direktoriaus
2022 m. vasario 23d. įsakymu Nr.V1-36