Menu Close

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją renkame portale plungespspc.lt ir kaip ją naudojame.

Kas mes esame

Mūsų portalo adresas yra: https://www.plungespspc.lt, savininkas Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Slapukai (cookies)

Portale naudojami slapukai (angl. „cookies“) naudojami tik baziniai naršymui būtini slapukai. Slapukas – tai tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš portalo į naudotojo kompiuterio kietąjį diską, kad portalo administratorius galėtų atskirti naudotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Iš kitų portalų įkeltas turinys

Šiame portale gali būti iš kitų portalų įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame portale prilygsta apsilankymui tuose portaluose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie portalai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų portalų.

Lankomumo stebėjimas

Paslaugų kokybei tobulinti renkama portalo lankomumo statistika.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Jūsų asmens duomenų nesaugome ilgiau, nei tai būtina atitinkamiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

Politikos pakeitimai

Mes galime atnaujinti šią privatumo politiką paskelbdami naują jos versiją šiame portale. Jūs turėtumėte peržiūrėti šį puslapį, kad susipažintumėte, su privatumo politikos pasikeitimais.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Šiame portale yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas ar praktikas.

Kontaktinė informacija

Jei dėl šios svetainės Jums iškiltų klausimų, visada prašome rašyti e. paštu info@plungespspc.lt.

Skip to content