2023 metai

2023 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2020 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų antro ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų trečio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metai

2019 metų metinė ataskaita

2019 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų pirmo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metai

2018 metų metinė ataskaita
2018 m.III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

I pusmečio finansinė ataskaita

2017 metai

Pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Pirmo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų IX mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų metinė ataskaita (I dalis)

2017 metų metinė ataskaita (II dalis)

2016 metai

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų trečiojo ketvirčio finansinių taskaitų rinkinys

2016 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų pirmo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metai

2015 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų antro ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų trečio ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metai

2014 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 metų finansinės būklės ataskaita

2014 m. I-III ketvirčių finansinės ataskaitos

2014 m. I pusmečio ataskaita

2013 metai

2013 m. metinė finansinė ataskaita

2013 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 

2013 m. I pusmečio finansinė ataskaita

2013 m. I ketvirčio finansinė ataskaita