Menu Close

UŽBAIGTA „GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ MOKOMOJO DALYKO ĮGYVENDINIMAS PAGRINDINIAME UGDYME“ PROGRAMA

UŽBAIGTA „GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ MOKOMOJO DALYKO ĮGYVENDINIMAS PAGRINDINIAME UGDYME“ PROGRAMA

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, bendradarbiaudamas su Vytauto Didžiojo universitetu, sėkmingai įgyvendino 270 akademinių valandų programą „Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme“. Ši programa, kurios 30 proc. skirta praktikai, buvo skirta Plungės ir Telšių rajonų bei Rietavo savivaldybės mokytojams, 5–10 klasėse vedantiems ar vesiantiems gyvenimo įgūdžių pamokas.

Gyvenimo įgūdžių dalyko paskirtis – sudaryti sąlygas ir galimybes ugdytis įgūdžius, gebėjimus, asmenines savybes, vystyti talentus, įgyti žinių, kurie jaunam žmogui taps įrankiais, padedančiais savarankiškai nuspręsti dėl savo ateities, priimti su karjera ir asmeniniu gyvenimu sietinus sprendimus, kelti tikslus ir jų siekti.

Gyvenimo įgūdžių pamoka yra nauja, bet jos turinys apima iki šiol mokyklose dėstytas labai aktualias mokiniams temas, tokias kaip socialinis-emocinis ugdymas, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, patyčių ir smurto prevencija, savižudybių prevencija, lytiškumo ugdymas, sveikatos ugdymas, pirmoji pagalba, žmogaus sauga, kurių įgyvendinimui mokyklose trūko nuoseklumo ir tam skiriamo laiko.

„Gyvenimo įgūdžių mokomasis dalykas“ ne tik skatina mokinių praktinius gebėjimus, bet ir ugdo jų socialines, emocines ir kitas svarbias gyvenimo kompetencijas. Tai yra esminis elementas formuojant jaunąją kartą, kuri turės įveikti įvairias iššūkių pilnas situacijas.

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras organizavo praktinių užsiėmimų modulius:

  1. „Atsakingas priėmimų sprendimas“ (10 akad. val.). Lektorė – dr. Oksana Mačėnaitė, sveikatos psichologijos magistrė, LSU dėstytoja;
  2. „Pirmoji pagalba“ (14 akad. val.). Lektorė – Jolanta Birbalienė, bendrosios praktikos slaugytoja;
  3. „Žmogaus sauga“ (12 akad. val.). Lektoriai – Lina Jocienė,Rasa Matevičienė, Plungės rajono policijos vyresniosios tyrėjos (bendruomenės pareigūnės),

Vidmantas Mončys, Plungės rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas,

Martynas Andrijauskas, Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Plungės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas.

  1. „Priklausomybė ligos ir prevencija“ (akad. 5 val.). Lektorius – Gintaras Armalis, Plungės krizių centro direktorius.
  2. „Smurto prevencija“ (6 akad. val.). Lektorė – dr. Oksana Mačėnaitė, sveikatos psichologijos magistrė, LSU dėstytoja.

Programos dalyviai (28 mokytojai) turėjo galimybę praktiškai išbandyti įgytas žinias ir įgūdžius. Organizuojamos praktinės veiklos leido jiems tiesiogiai įgyvendinti naujus metodus ir įrankius, kuriuos įgijo programos metu.

Programoje dėmesys buvo sutelktas į tokių kompetencijų gilinimą, kurios leistų pamokas organizuoti interaktyviai, taikant praktines žinias. Mokytojai buvo skatinami domėtis ir metodologijos inovacijomis, jas atsirinkti ir adaptuoti savo profesinėje veikloje.

Skip to content