Menu Close

Plungės rajono dailės ir technologijų mokytojų ir jų mokinių darbų paroda

Jaukioje Plungės Vaikų bibliotekos erdvėje 24 rajono dailės ir technologijų mokytojai iš 10 mokyklų pristato savo ir savo mokinių kūrybą. Paroda žavi ne tik eksponatų gausa, bet ir technikų įvairove. Tai ne tik tapybos, grafikos, fotografijos, dailiosios tekstilės, drožybos kūriniai, bet ir originali įvairių technikų sintezė.

Parodos ,,gimimo“ pradžia – Plungės rajono dailės ir technologijų mokytojų pleneras – seminaras – kūrybinės dirbtuvės. Norinčių tobulėti ir dalintis gerąja patirtimi skaičius kiekvienais metais gausus. Šiais metais trijų dienų plenere dalyvavo 24 mokytojai (2015 m. dalyvavo 16 mokytojų; 2016 m. – 23 mokytojai; 2017 m. – 26 mokytojai). Jau ketvirtus metus iš eilės vasaros pradžioje (2018 m. birželio 19, 20, 21 dienomis) mokytojai renkasi pasidalyti gerąja darbo patirtimi, ką nors nauja išmokti ir kitus pamokyti. Šių metų seminaro – mini mokymų tema „AMATŲ PYNĖ“ skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti (programos autorė – „Ryto“ pagrindinės mokyklos technologijų mokytoja ekspertė Irena Platakienė). Mini mokymų lektoriais tapo rajono dailės ir technologijų mokytojai: Edita Selenienė („Juostų pynimas“), Inga Simutienė (,,Margučiai“), Aldona Bieliauskienė („Kaligrafiniai žaidimai“), Petras Jurkus (,,Meistarnės čiūda“), Alma Vilnienė (,,Skulptūros iš muilo“). Plenero veiklą papildė išvyka į Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnaziją, susitikimas su šios gimnazijos dailės ir technologijų mokytojais, buvusia mokytoja Vanda Balandiene, kuri pasidalino liaudies medicinos paslaptimis. Nepaprastai įsimintinas pynimas iš augalų, kuriam vadovavo Domicelė Platakienė. Nuostabi aura gaubė lankantis medžio drožėjo  Rimanto Laimos kūrybiškoje sodyboje. Įspūdingas susitikimas su bitininku Donatu Abručiu jo bitelių ūkyje. Gardus mielinio žemaitiško pyrago ir žemaičių tradicijų pristatymas Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre užbaigė mūsų trijų dienų plenerą.

Pleneras – kūryba gamtoje (pranc. plein air ‘atviras oras’). Mokytojų plenero išskirtinis bruožas – įgytų žinių pritaikymas ugdymo procese. Temos ,,patogios“ ne tik dailės ir technologijų mokytojams. Jas nesunku integruoti su kitais dalykais, pritaikyti pradinių klasių užsiėmimuose.

Minint atkurtos Lietuvos šimtmetį kiekvienas norime rasti savo asmeninę šeimos sėkmės istoriją, kurią kūrėme ir kuriame visi, ir kuri nebūtų tokia sėkminga, jei nebūtume išlaikę kultūrinio paveldo, amatų, papročių bei tradicijų.

Plungės rajono dailės ir technologijų mokytojų ir jų mokinių kūrybos parodą galima apibūdinti M. K. Čiurlionio žodžiais: „Kuo plačiau sparnus išskleis, kuo didesnį ratą apsuks, tuo bus laimingesnis žmogus“.

Ši paroda – tai dovana visiems mokytojams, mokiniams, jų tėveliams ir miesto visuomenei Tarptautinės mokytojų dienos proga.

Paroda atidaryta spalio 3 d. ir vyks iki lapkričio 5 d.

Rajono dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Ilma Zaborskienė

Skip to content