Menu Close

Projekto „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ketvirtoji konsultacija

2018 m. spalio 16 d. dieną Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre vyko IV-oji LL3 Kūrybinės komandos konsultacija. Šios konsultacijos tikslai:

* Aptarti atliktus darbus ir patvirtinti projekto viziją;
* Su tyrėjais aptarti pokyčio projekto rodiklius;
* Pradėti ruoštis spalio 29 d. susitikimui su dar kitų trijų savivaldybių komandomis.

Konsultacijoje dalyvavo Jūratė Valuckienė, Šiaulių universiteto lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, LL3 projekto tyrėja, kuri pristatė profesinio kapitalo tyrimą. J. Valuckienė akcentavo, kad duomenis galima panaudoti formuojant pokyčio temą ir tolesnes veiklas. Buvo pabrėžta LL3 projekto svarba – investicija į savivaldybę kaip į vienetą. Buvo dar kartą akcentuota profesinio kapitalo samprata, kurią sudaro žmogiškojo, socialinio ir sprendimų priėmimo kapitalų dimensijos. Tyrėja pristatė ŠMM rekomendacijas Plungės r. savivaldybei (Švietimo būklė, GERA MOKYKLA, 2018) siekti mokytojų asmeninio profesinio tobulėjimo ir atitinkamai – mokymosi pasiekimų gerėjimo, plėtoti mokyklos vadovų ir mokytojų profesines kompetencijas, bei gerinti pradinio ugdymo programos mokinių rašymo kompetenciją, pagrindinio ugdymo programos – lietuvių kalbos ir matematikos, vidurinio ugdymo – istorijos, geografijos, fizikos mokymosi kokybę.

Kūrybinės komandos narė Danguolė Alčauskienė pristatė savo įstaigoje (Plungės vyskupo Motiejaus Valančiaus pradinėje mokykloje) atliktą namų darbą su mokytojais, tėvais bei mokiniais, kuriame atsispindi visų bendruomenės narių požiūris į numatytą pokyčio temą.

Konsultantas dr. Aurimas Juozaitis pristatė pokyčio projekto temos „Įtrauki ir emociškai saugi ugdymosi aplinka įstaigos bendruomenei“ žymes:

* Draugiška darbo, mokymosi ir bendravimo kultūra;
* Namų jaukumą primenančios mokymosi vietos;
* Edukacinių erdvių įvairovė visai bendruomenei, įmanti ir virtualias prieigas besimokantiems;
* Vadyba, skatinanti įsiklausymą ir bendradarbiavimą.

Penktoji kūrybinės komandos konsultacija vyks lapkričio 23 d. iki to laiko atliekant namų darbus savo organizacijose:

* pristatyti pasirinktą suformuluotąją pokyčio projekto viziją;
* su bendruomene aptarti savo organizacijos veiklos kryptis, darbo formas, kuriomis geriausiai galėtumėte realizuoti suformuluotąją viziją,
* aptarti, kas turėtų būti numatomų darbų dalininkai, įvertinant jų svarbą vizijos realizavimo sėkmei ir pasitarti kokiais būdais įtrauksime šiuos dalininkus į savo veiklas.

LL3 projekto kūrybinės komandos narė Vida Mylimienė

Skip to content