Menu Close

Pristatytos Erasmus + programos projekto veiklos

Š.m.gruodžio 10 d. Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras pakvietė mokytojus, bibliotekininkus, specialiuosius pedagogus į tarptautinio projekto „Mokytojo, dirbančio nuotoliniu būdu, tobulėjimo kelias‘‘ (DL Trainers‘ Development Path) sklaidos renginį. Jo metu projekto darbo grupė pristatė projektą, atliktus darbus, planuojamas veiklas. Pedagogai dalijosi savo patirtimi nuotolinio mokymo(si) srityje.

Pristatymo metu akcentuota „Just-in-Time“ mokymo (naujų įgūdžių, atsirandančių dėl tobulėjančių technologijų, ugdymo ) būtinybė. Pedagogai susipažino su projekto metu grupės valdymui parengta medžiaga, kurioje svarbus dėmesys skiriamas mokinių netinkamo elgesio priežasčių išsiaiškinimui, vaikų demonstruojamo netinkamo elgesio tikslai. Taip pat buvo aptarti auklėjimo stiliai, akcentuotos svarbiausios taisyklės mokytojui, bei elgesio korekcijai būtina mokytojo ir mokinio elgesio sutartis. 

Pristatyti vykę mokymai, kurių metu naudota projekto metu sukurta medžiaga ir plačiau apžvelgta mokymų metu nagrinėta individualizuoto ir diferencijuoto ugdymo tema, mokymasis bendradarbiaujant bei aktyvūs mokymo(-si) metodai. Mokytojams pristatyti įrankiai, kurie gali būti panaudoti rengiant užduotis mokiniams.

Viena iš plačiau nagrinėtų temų – laiko planavimas. Apžvelgtos laiko planavimo technikos, „laiko vagys“. Dalyviai praktiškai išbandė keletą laiko pajautos (praktinė užduotis „Minutė“) ir planavimosi (praktinė užduotis „Varlė“) technikas.

Po sakmės apie Laiką, panaudotas dailės terapijos metodas „Smėlio paveikslo kūrimas“, kurį praktiškai išbandė projekto pristatymo dalyviai. Šis pratimas skirtas savivertės kėlimui, pasitikėjimo savimi stiprinimui, kūrybiškumo išlaisvinimui, pozityvaus požiūrio formavimui. Atlikdami pratimą, dalyviai turėjo galimybę apmąstyti besibaigiančius metus, išlaisvinti negatyvius jausmus, suprasti laiko tėkmę ir atsistatyti emocijų pusiausvyrą bei išplėsti savo galimybių ribas planuojant ateities veiklas. Projektas dar tęsis ir bus sukurtas nuotolinio mokymo(si )vadovas bei rekomenduojamų naudoti skaitmeninių įrankių pristatymas lietuvių, lenkų, graikų ir rumunų kalbomis. Sukurtas produktas bus patalpintas nuotolinio mokymo(si) platformoje, kur jis bus visiems pasiekiamas

dav
Skip to content