Menu Close

Lyderių laikas 3, 2 srauto savivaldybių regioninis forumas „Patirtinis mokymas”

Projekto „Lyderių laikas 3“ 2 srauto savivaldybių regioninis forumas „Patirtinis mokymas“

Vakarų Lietuvos (II srauto) savivaldybių regioninis forumas vyko lapkričio 28 d. Palangoje. 

Forumo tikslas – apžvelgti „Lyderių laiko 3“ rezultatus plačiąja prasme Vakarų Lietuvos savivaldybėse, pasidalinti planais, o svarbiausia, stiprinti ryšius ir užmegzti naujus kontaktus, susirasti partnerių ateities veikloms, nes tai yra kelio į sėkmę pradžia.

Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių veiklos vadovė dr. Eglė Pranckūnienė forume kalbėjo: „Daugiau valios priimti naujus sprendimus, daugiau valios stovėti ant tvirto vertybinio pagrindo. Dalintis atsakomybe už mokinių mokymosi pažangą ir vadovautis realiais duomenimis, o ne pagražintu paveikslu. Žiūrėti reikia į tikrąjį gyvenimo veidrodį, kad kiekvienoje savivaldybėje atsirastų daugiau sisteminės dermės. Daugiau bendrų susitarimų, ir kad jais būtų remiamasi.“

Pagrindinis projekto rezultatas – kiekviena savivaldybė susikūrė pokyčio projektą, iš viso jų sukurta 15. Kitomis projekto veiklomis siekiama, kad numatytas pokytis savivaldybėse tikrai įvyktų. O tai yra: bendradarbiavimas su kitomis savivaldybėmis, taikomieji tyrimai, magistrantūros studijos, mokymasis pagal neformaliąją programą, konsultavimas, teisinė pagalba, mokymo programos ir stažuotės bendruomenei.

Visi sukurti projektai buvo pristatyti forume per stendinių pranešimų sesiją. Ir, žinoma, jie visi skirtingi, kaip skirtingos yra jų kūrėjų nuostatos.

Projekto „Lyderių laikas 3“ lūkestis – kuo daugiau bendraminčių, kuo daugiau tinklų, žmonių, su kuriais galima veikti kartu vardan vaikų mokymosi.

Taip sakė projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių veiklos vadovė dr. Eglė Pranckūnienė. Daug buvo mokytasi! Surengta 150 mokyklų lyderystės renginių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 5 000 dalyvių, 30-yje švietimo bendruomenės mokymo renginių mokėsi 1 000 dalyvių, suorganizuota 16 mokymų ne švietimo darbuotojams, juose mokėsi beveik 500 dalyvių, ir t. t. Per visus tris magistrantūros srautus Vakarų Lietuvoje parengta 50 magistrų. „Dabar turime galvoti, kaip pasinaudosime šių žmonių kompetencijomis. Neformalioji programa dar nesibaigė, tęsiasi du moduliai, bet jau sukurti 36 baigiamieji projektai, kurių daugelis skirti keisti praktiką mokyklose, klasėse. 19 grupių mokėsi 114 dienų. Šiuos baigiamuosius projektus būtina įgyvendinti“, – sakė savivaldybių veiklos vadovė.

Pasak jos, turint galvoje žmogiškąjį kapitalą, tikimasi, kad projekto „Lyderių laikas 3“ dalyviai pasinaudos įvairiomis profesinio augimo galimybėmis, kad sumažės profesinio pesimizmo, kad atsiras daugiau mokytojų, tikinčių, jog jie gali išmokyti kiekvieną vaiką. Ir kad kiekvienas mokytojas žinos: jeigu kas nesiseka, yra tinklai, kuriuose drauge galima rasti geriausius sprendimus. Kad daugiau pasitikėsime ir savimi, ir vieni kitais, ir tuo būsime stipresni, aukštesnio lygio profesionalai.

Profesinio kapitalo tyrime dalyvavo 4 353 respondentai iš 372 švietimo organizacijų, 15 savivaldybių švietimo padalinių: 3 472 mokyklų pedagogai, 305 mokyklų vadovai, 451 ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogas, 53 ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, 72 savivaldybių švietimo padalinių specialistai.

Projekto organizuotose šešiose dviejų krypčių stažuotėse užsienyje stažavosi 172 dalyviai, o 42 stažuotėse Lietuvoje – 271 dalyvis.

Išversta ir nupirkta 14 pavadinimų knygų aktualiomis švietimo, vadybos, psichologijos temomis, kurios jau pasiekė arba netrukus pasieks savivaldybes.

Forume dalyvavo Plungės kūrybinės komandos atstovai Asta Plataunienė, Paulius Zakalskis, Algimantas Budrys, Vaida Silkauskienė, Danguolė Alčauskienė, Laima Galvanauskienė. Stendinių pranešimų metu komandos nariai pristatė savo projektą „Įtrauki ir emociškai saugi ugdymosi aplinka įstaigos bendruomenei“, susipažino su kitų rajonų projektais, susirado naujų idėjų ir parterių. 

Į projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas įsitraukė daugiau kaip 7 000 švietimo lyderių!

O temos pabaigai – apie dalyką, kuris būdingas visam projektui, bet kurį labai sunku pasverti ar išmatuoti. Tai – bendravimo kultūra. „Kai visi imsime darniau bendrauti ir toje darnoje atliksime savo vaidmenis, visi pasijusime daug geriau“, – apibendrino E. Pranckūnienė.

Skip to content