Menu Close

UŽBAIGTI TŪM PROJEKTO „SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO – PREVENCINĖS LIONS QUEST PROGRAMOS „PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS“ DIEGIMAS MOKYKLOJE“ BEI „SOCIALINIO IR EMOCINIO UGDYMO – PREVENCINĖS LIONS QUEST PROGRAMOS „LAIKAS KARTU“ DIEGIMAS MOKYKLOJE“ TĘSTINIAI MOKYMAI

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras bendradarbiaudamas su Plungės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, Plungės „Ryto“ pagrindine mokykla ir VšĮ LIONS QUEST LIETUVA, sėkmingai įgyvendino šiuos 40 valandų tęstinius mokymus: „Socialinio ir emocinio ugdymo – prevencinės LIONS QUEST programos „Paauglystės kryžkelės“ diegimas mokykloje“. Šiuose mokymuose dalyvavo 146 mokytojai, kurie pamokas veda 5 – 8 klasių mokiniams bei „Socialinio ir emocinio ugdymo – prevencinės LIONS QUEST programos „Laikaskartu“ diegimas mokykloje“ – 65 mokytojai, vedantys pamokas 1 – 4 klasių mokiniams.

Programos parengtos vadovaujantis visuminio vaikų ugdymo požiūriu. Socialinis, emocinis ir prevencinis ugdymas yra svarbus bet kuriame amžiaus tarpsnyje. Ypač ugdymui svarbus amžius – ankstyvoji vaikystė bei paauglystės laikotarpis. Pastarasis laikotarpis ypatingas tuo, kad būtent šiame amžiaus tarpsnyje smegenų raida sudaro palankias prielaidas ugdyti įgūdžius, ypač kritinį mąstymą.

Visiems mokytojams linkime, tęstinių mokymų metu įgytas žinias, taikyti savo veikloje.

Skip to content