Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro laisvoms direktoriaus pareigoms eiti.

„Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro laisvoms direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data – 2023 m. birželio 15 d. Atrankos data – 2023 m. spalio 4 d. Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. rugsėjo 22 d. įskaitytinai. Daugiau Skaityti daugiau

Rajono ugdymo įstaigų vadovai tobulinimo kompetencijas

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindamos projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, vykdo bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo turinio atnaujinimą. Ugdymo turinio Skaityti daugiau

2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ ĮGYVENDINIMAS

2023 m. gegužės 9 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja Audronė Šuminienė, pristatė „2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus“. Renginio metu buvo aptartas plano įgyvendinimas, lektorė atsakė į Skaityti daugiau

Naudinga informacija mokykloms ir ne tik, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui: 

Patvirtintos BP: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1   Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo): https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai   Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true   Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7   Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

APIE PROJEKTĄ „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“. Projekto tikslas – atnaujinti Skaityti daugiau