2023 m. sausio 13 d. Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro vadovo pareigoms eiti

Plungės rajono savivaldybė skelbia konkursą Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro laisvoms direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso paskelbimo data – 2023 m. sausio 13 d. Atrankos data – 2023 m. balandžio 26 d. Pretendentų dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 14 d. įskaitytinai. Skaityti daugiau

Naudinga informacija mokykloms ir ne tik, rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui: 

Patvirtintos BP: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/06c1f24040b711edbc04912defe897d1   Rekomendacijos (tame tarpe ir dėl 30% UT, įtraukiojo ugdymo): https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai   Pamokos stebėjimo protokolas: https://docs.google.com/document/d/1vNZ6-nszB2TiRb4JMQq5yfei1926RrP8/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true   Naudingi renginiai dalykininkams apie UTA:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7   Bendra informacija skaidrėse: https://docs.google.com/presentation/d/11WnZ7wnnnUTzd_6X04z5thMqGTQUn-Rz/edit?usp=sharing&ouid=101040787861246623766&rtpof=true&sd=true

APIE PROJEKTĄ „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“. Projekto tikslas – atnaujinti Skaityti daugiau