Menu Close

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Plungės l.-d. ,,Pasaka“ „Mąstymo mokyklos“ metodikos taikymo galimybės ugdymo procese

Mąstymo įrankių pritaikymas ir jų svarba ugdomojoje veikloje ir mokykloje

Inovatyvus ugdymas geresnė ugdymo(si) kokybė

,,Mąstymo mokyklos” metodų ir priemonių taikymas specialiojo ugdymo procese

„Mąstymo mokyklos“ metodikos elementai

„Mąstymo mokykloje“ taikomi mąstymo įrankiai

Plungės l.-d. ,,Nykštukas inicijuota rajoninė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvelių, bendruomenės narių kūrybinių darbų virtuali paroda „Žemaitiški raštai – ornamentai iš praeities“

„Žemaitiški raštai – ornamentai iš praeities“

 

Skip to content