Menu Close

APIE PROJEKTĄ „SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS“

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Uždaviniai:

1.      Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.

2.      Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Skaitykite daugiau https://www.mokykla2030.lt/apie-projekta/

Skip to content