Menu Close

2021–2022 IR 2022–2023 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRŲJŲ UGDYMO PLANŲ ĮGYVENDINIMAS

2023 m. gegužės 9 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja Audronė Šuminienė, pristatė „2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus“. Renginio metu buvo aptartas plano įgyvendinimas, lektorė atsakė į pateiktus klausimus.

Renginyje dalyvavo Plungės švietimo ir sporto skyriaus specialistai, Plungės technologijų ir verslo mokyklos, Specialiojo ugdymo centro, gimnazijų, progimnazijų direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai.

2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus galima rasti čia

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/288a7971b41511ed924fd817f8fa798e

Skip to content